header image
Ogłoszenia duszpasterskie arrow Duchowni
Duchowni

Księża pracujący w parafii:

Proboszcz - Ks. Witold Skrouba

Wikariusz - Ks.  Andrzej Bojarzyński

Wikariusz - Ks. Tomasz Roszkowski

 

Poprzedni proboszczowie parafii:

1. Ks. Kanonik Czesław Łogutko, proboszcz parafii w latach: 1973 - 1993, zmarł 22.XII.1994 r., pochowany na cmentarzu w Karakulach.

2. Ks. Kazimierz Michalec, proboszcz parafii w latach: 1993 - 2000.

3. Ks. Kanonik Bogusław Kieżel, proboszcz parafii w latach: 2000 - 2012

 

Księża pochodzący z parafii:

1. Ks. Andrzej Sadowski, s. Henryka
2. Ks. Kazimierz Litwiejko
3. Ks. Andrzej Matel
4. Ks. Adam Sokołowski
5. Ks. Bogusław Antoni Urban
6. Ks. Maciej Kozłowski
7. Ks. Adam Matan
8. Ks. Janusz Wiśniewski
9. Ks. Piotr Karpiesiuk
10.Ks. Krzysztof Szmurło

11. Ks. Paweł Wysocki

12. Ks. Kamil Dąbrowski

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

1. S. Barbara Lisowska - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.
2. S. Bernadeta Mikołajczuk - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.