header image
Ogłoszenia duszpasterskie arrow Grupy działające przy parafii arrow Ministranci
Ministranci

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!! WITAJCIE NA STRONACH MINISTRANTÓW Z PARAFII NSJ!! :)

 

Ministrant. to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych podczas Mszy świętej lub innych nabożeństw. Słowo "ministrant" pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", to znaczy "służyć" (ministrans, -ntis ‘posługujący’). Ministrant jako sługa Chrystusa raduje się ze czci oddawanej Chrystusowi, bo służyć Mu oznacza z Nim królować, a służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant w czasie nabożeństw:

· Pomaga przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych, usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

· Niesie znaki, przedmioty, które mają bogate znaczenie liturgiczne, m.in. krzyż, kielich, świece, trybularz, księgi liturgiczne i inne, co powinien czynić z wielkim szacunkiem należnym dla tych rzeczy!.

· Sam powinien być znakiem i jako przedstawiciel ludu bożego stojący najbliżej ołtarza powinien dawać przykład, iż nasze uczestnictwo we Mszy świętej nie powinno ograniczać się tylko do oglądania i słuchania, czyli biernego uczestnictwa, ale wszyscy powinniśmy się czynnie włączać w liturgię! Powinien ukazywać, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko dla kapłana i ministrantów, lecz dla całej parafii i wszystkich wiernych!

W naszej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa we wspólnocie ministranckiej znajduje się ok. 40 osób. Naszym opiekunem jest ks. Andrzej Bojarzyński. Całoroczna praca opiera się na cotygodniowych spotkaniach grupowych, w czasie których, przede wszystkim, zdobywają oni nowe wiadomości o Mszy św., a także o całym liturgicznym życiu Kościoła. Grupy są podzielone wiekowo i realizują kolejne stopnie ministranckiej służby, czyli, pomijając choralistę, ministrant światła, księgi, ołtarza, lektor. Młodsi ministranci dowiadują się, jak należy prawidłowo służyć przy ołtarzu i głębiej poznają tajemnicę Mszy świętej. Omawiane są też na nich zbliżające się uroczystości kościelne i parafialne a także ocenia się dotychczasową ich służbę, by mogli w niej wzrastać. Jest jeszcze jedna szczególna grupa – kandydaci!

Do obowiązków ministrantów naszej parafii należy uczestnictwo w dyżurach tygodniowych jak i niedzielnych a także uczęszczanie na zbiórki.

Do dyspozycji ministrantów są salki katechetyczne mieszczące się przy parafii.

Na cele ministranckie są zbierane w naszej parafii fundusze podczas sobotnich Mszy świętych. Naszym dobroczyńcom, którzy wspierają nas materialnie i duchowo składamy serdeczne: BÓG ZAPŁAĆ! I polecamy ich w naszych modlitwach! Dzięki nim możemy się rozwijać, przeprowadzać rekolekcje, wspólnie wyjeżdżać na pielgrzymki oraz na bieżąco realizować potrzeby wspólnoty.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do zaglądania na nasze strony i jesteśmy otwarci na wszelki kontakt!!!

SZCZĘŚĆ BOŻE!!